Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja in Zgornja Gorica


Spodnja Gorica 55 a
2327 Rače

e: pgd.gorica@gmail.com

ZGODOVINA DRUŠTVA
 

Zaradi pogostih požarov kateri so v takratnem času uničevali lesene, s slamo krite hiše in si vsak posameznik ni mogel veliko pomagati, je bilo potrebno združiti moči in ustanoviti gasilsko obrambo. To so bile organizacije, ki so predstavljale zametke današnjih prostovoljnih gasilskih društev.

Na pobudo Miklošič Mitje in Vodušek Franca so se leta 1925  zbrali na  ustanovnem občnem zboru v takratni vaški gostilni Vodušek v Zg. Gorici naslednji Goričani, ki so hkrati ustanovni člani našega društva: Miklošič Matija, Vodušek Franc, Čelofiga Franc, Napast Ivan st., Damjan Ivan, Pernat Ivan, Pernat Simon,  Napast Ivan, Napast Ivan ml., Kozoderc Rudolf, Kovačič Franc, Soršak Vinko, Benc Franc, Robar Franc, Fingušt Vinko, Fingušt Janez, Šafar Franc, Valand Jožef in Valand Anton. S tem je pričelo delovati gasilsko društvo Gorica.

 

Društvo je zaživelo ter še istega leta nabavilo prvo prevozno sredstvo, prirejeni voz za gasilske potrebe z ročno gasilsko brizgalno, zgradila se je garaža in sejna soba, kar je zadoščalo takratnim potrebam.

 

Ob 10.-ti obletnici društva so gasilci Gorice nabavili vprežni voz z motorno brizgalno, kar je bila za tiste čase velika pridobitev ta društvo.

 

Posebno svečan dogodek je bil leta 1956, ko je bi razvit prvi prapor gasilskega društva Gorica.

 

V letu 1969 je bil nabavljen stari DKW-kombi, s katerim se je povečala mobilnost gasilcev. Po določenem času se je pojavila potreba po zamenjavi starega in dotrajanega kombija. S skupnimi močmi in pomoči krajanov so leta 1974 nabavili novi kombi IMV 1600 in motorno brizgalno ROSENBAUER.

 

Zaradi dotrajanosti in pomanjkanju prostora v starem gasilskem domu so začeli takratni člani društva razmišljati o gradnji novega gasilskega doma. V letu 1976 se je pričelo urejanje dokumentacije za gradnjo novega gasilskega doma. Leta 1981 se je pričela gradnja novega gasilskega doma, katerega uporabljamo še danes. Kljub pomanjkanju denarja, se je s pomočjo takratne OGZ Maribor, vsakoletnim prispevkom vaščanov in nešteto opravljenih prostovoljnih ur, zgradil novi gasilski dom, v katerega smo se preselili leta 1987. V tem obdobju se je dopolnil tudi naš vozni park, namreč od zavoda za zaščito in reševanje smo dobili avtocisterno FAP, katera je dotrajala in nato leta 1991 še kombinirano vozilo TAM 5500, katerega smo uporabljali do leta 2000. Leta 2000 smo namreč dobili rabljeno avtocisterno TAM 170 T od PGD Fram.

 

Leta so hitro minevala in z leti se je staral tudi naš kombi IMV 1600, zato ga je bilo potrebno zamenjati. In v letu 1997 nam je s pomočjo občine in naših krajanov uspelo nabaviti novo vozilo za prevoz moštva PEUGEOT  BOXER. Leto dni pozneje smo še v lastni režiji izdelali prikolico za prevoz opreme, katera še danes služi svojemu namenu.

 

Ker se je potreba po požarni varnosti povečala smo v letu 2005 zamenjali naše kombinirano vozilo TAM 170 T z novim vozilom GVC 16/24.

 

V letu 2008 smo začeli graditi prizidek na južni strani našega gasilskega doma, v katerem smo uredili kuhinjo, umivalnico in kurilnico. Leta 2009 smo menjali kritino na dvorani našega gasilskega doma, v letu 2010 pa še nad garažami gasilskega doma, tako da sedaj ponašamo z enim lepših gasilskih domov v GZ Maribor. Večino del na gasilskem domu vedno opravimo z udarniškim prostovoljnim delom  naših članov, članov KUD Sp. in Zg. Gorica in drugih Goričanov.

 

Naše društvo danes šteje več kot 100 članov, od katerih je 20 mlajših od 18 let, 55 operativnih članov, preostali  so starejši gasilci-veterani in ostali člani. Število naših članov se zadnje leta konstantno povečuje. V vseh teh letih nismo pozabili na izobraževanje naših članov, tako smo opravljali tečaje za napredovanja in razne specialnosti. Ker so tudi tekmovanja del izobraževanja, se redno udeležujemo tudi vseh tekmovanj v GZ Maribor, kakor tudi izven naše GZ. Na tekmovanjih dosegamo zelo dobre rezultate, saj smo leta 2008 bili z pionirsko in člansko  desetina na državnem tekmovanju, katero je bilo v Ravnah na Koroškem. Prav tako smo bili v letu 2010 na državnem tekmovanju v Celju in dosegli 12. mesto v kategoriji članov A, kar je za nas zelo dober uspeh.

 

Kroniko delovanja našega gasilskega društva zaključujemo z gasilskim pozdravom NA POMOČ !!!

Aktualno

VEČ INFO O NAS NA NAŠI FACEBOOK STRANI

 Spletna stran je v mirovanju, zato več info o nas najdete na naši FB strani - www.fb.com/pgdgorica

 

 

19.11.2008

Arhivske fotografije

Spoštovani,

v fotogaleriji smo dodali arhivske fotografije, ki so nakatere stare tudi 50 let in več. 

Vljudno vabljeni k ogledu.

PGD Sp. in Zg. Gorica
Prijava na poštni seznam.
Ime in priimek:

E-pošta: